Slaapstoornissen

Slaapstoornissen, helaas hebben te veel Nederlanders hier last van. We spreken van een slaapstoornis als iemand bijna op dagelijkse basis geen goede nachtrust heeft of op de dag zelf nog moe is. Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit waar slaap voor nodig is, want spieren hebben geen slaap nodig, basisfuncties zoals de ademhaling en hartslag blijven altijd doorgaan. Ook het bewustzijn is altijd ingeschakeld, ook tijdens het slapen.

De aanname is dat slaap herstellend is voor het lichaam en de hersenen. Dus om te voorkomen dat concentratie verslechtert en denken moeilijker gaat. Bij een ernstig tekort aan slaap kunnen zelfs hallucinaties ontstaan. Er zijn verschillende typen en oorzaken van slaapstoornissen. In het vervolg van deze blog behandelen we de 6 groepen stoornissen. Je komt erachter welke verschillende slaapstoornissen dit zijn, wat de symptomen zijn en welke behandelingen er zijn.

Welke verschillende slaapstoornissen zijn er?

In totaal zijn er 80 verschillende slaapstoornissen bekend. Sommige kinderen hebben last van specifieke stoornissen, hetzelfde geldt voor volwassenen en ouderen. De stoornissen kunnen we opdelen in de volgende 6 groepen:
– Slapeloosheid (insomnia)
– Ademhalingsstoornissen die slaapgerelateerd zijn
– Hypersomnie (slaperigheid die overmatig is)
– Circadiane ritmeslaapstoornissen (een ontregeling van de biologische klok)
– Parasomnieën (opvallend gedrag tijdens het slapen)
– Bewegingsstoornissen, slaapgerelateerd

Slaapstoornissen – Insomnie

Een van de bekendste slaapstoornissen is insomnie. Deze stoornis komt het meeste voor bij zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Lang wakker liggen, moeite om in slaap te vallen, te vroeg alweer wakker worden, niet meer kunnen inslapen, allen symptomen van insomnia.

Deze klachten zijn bij de meeste mensen van korte duur en hangen samen met stress. Als de klachten meer dan drie nachten per week zich voordoen, voor een tijd van minimaal drie maanden, spreken we van een chronische vorm. Deze slaapstoornis leidt veelal tot problemen met het functioneren op de dag zelf (vermoeid zijn, hoofdpijn, spanning in de spieren, neerslachtig). Lees op deze pagina meer over de slaapstoornis slapeloosheid en de medicatie.

Slaapstoornissen – slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Bij de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is er een verstoorde ademhaling tijdens het slapen. Meest Voorkomende vorm is slaap-apneu. De symptomen hiervan zijn een slaperigheid op de dag zelf die abnormaal is & in de nacht snurken met zeer lange uithalen. Als de adem tijdens het slapen 20 keer per nacht stokt voor 10 seconden, spreken we in de medische wereld van apneu. De patiënt wordt meerdere keren per nacht wakker en komt niet in diepe slaap terecht. Overdag uiten de lasten zich hiervan. Gevolgen hiervan zijn onder andere hoofdpijn, weinig concentratie, slaperigheid, veranderingen in het gedrag en depressies. Over de oorzaken is minder bekend.

Slaapstoornissen – Hypersomnie

Een van de andere slaapstoornissen die veel voorkomt is hypersomnie. De klacht die hieruit voortkomt is een overmatige slaperigheid op de dag zelf, terwijl de slaap ‘normaal’ is, evenals het slaap-waakritme. Hoe erg de slaperigheid is, is verschillend. Dit kan mild zijn (moe zijn na het eten) tot zwaar (in slaap vallen op werk). Als de klachten minimaal drie maanden voortduren, kan er worden vastgesteld dat je last hebt van hypersomnie. Klachten tijdelijk verbeteren kan door middel van overdag een dutje doen.

stoornissen slapen

Circadiane ritmeslaapstoornissen

Circadiane ritme slaapstoornissen vindt zijn oorzaak in de biologische klok. Deze heeft veel invloed op ons ritme op de dag en nacht. Dit is een voorbeeld van een ‘circadiaan’ ritme. Zo’n dergelijk ritme duurt ongeveer een dag. Als je biologische klok ontregeld raakt kan er een circadiane slaapritmestoornis ontstaan. Dan kan je bijvoorbeeld last krijgen van slapeloosheid als je wil slapen of het omgekeerde, slaperigheid terwijl je juist wakker wil zijn.

Slaapstoornissen – Parasomnieën

Parasomnieën zijn slaapstoornissen waar mensen tijdens het slapen opvallend gedrag vertonen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld opvallende bewegingen maken, slaap wandelen, angstaanvallen, REM-slaapstoornissen, slaapdronkenschap, etc. Voor andere mensen lijken de bewegingen doelgericht, toch worden deze automatisch uitgevoerd. Zo kan Dit gedrag kan niet bewust worden gecontroleerd.

Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen

Onder dit type slaapstoornissen kunnen de eenvoudige bewegingen tijdens het slapen worden geplaatst. Denk aan wiegen, knarsen of ritmische bewegingen. Een van de bekendste slaapgerelateerde bewegingsstoornissen is RLS. Het Restless Legs Syndrome. Hier worden bewegingen in de benen uitgevoerd om een niet aangenaam gevoel te verlichten in de benen. Om vast te kunnen stellen dat iemand last heeft van een slaapgerelateerde bewegingsstoornis, moet je klachten hebben over het overdag functioneren of een verstoorde slaap hebben door de bewegingen.

Slaapstoornissen oplossen – verhelpen met de perfect slapen methode

Heb je last van een van de net behandelde slaapstoornissen. Neem niet gelijk medicatie in, probeer het eerst op natuurlijke wijze op te lossen of te verhelpen. Probeer eens de veel gebruikte methode ‘perfect slapen in 7 stappen’. Hier lees je meer over deze methode en hoe deze jouw slaapproblemen kan oplossen

Perfect slapen in 7 stappen Nu Downloaden